Phát triển dựa trên sự đơn giản

Gia Linh chuyên cung cấp sản phẩm phần mềm,
thiết kế website,
thiết kế logo, sáng tạo slogan,
đăng ký tên miền,
cho thuê hosting, SEO, Adwords,
dịch vụ công nghệ thông tin...

Sản phẩm phần mềm

Sản phẩm phần mềm

Phần mềm quản bán hàng, phần mềm quản lý khách hàng, phần mềm số hóa dữ liệu, quản lý văn bản...

Dịch vụ

Dịch vụ

Thiết kế web, thiết kế logo, đăng ký tên miền, cho thuê hosting, SEO, Adwords...

Đám mây

Công nghệ điện toán

Các giải pháp trực tuyến được xây dựng trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây...

Di động

Cho di động

Hỗ trợ hiển thị trên các thiết bị di động, giúp cho việc bán hàng dễ dàng mọi lúc, mọi nơi...

Khách hàng

Hơn 500+ khách hàng đã sử dụng giải pháp của Gia Linh...